Thông báo thu hồi linh kiện lỗi đã được ứng bảo hành trong năm 2018

Kính gửi: Qúy đại lý của EVEREST MOTOR VIỆT NAM trên toàn quốc.

Nhằm tạo điều kiện tối đa trong công tác phục vụ khách hàng, thời gian qua Everest Motor đã linh hoạt trong hoạt động dịch vụ sau bán hàng thông qua phương án ứng trước đồ bảo hành cho các đại lý.

Căn cứ vào Thông báo số 01/ TB-HC 2018 ngày 13/07/2018 về việc thu hồi linh kiện bị lỗi sau bảo hành: Quý khách hàng ứng đồ bảo hành trước ngày 25/09/2018 đã nhận được linh kiện vui lòng gửi trã các linh kiện lỗi hỏng trước ngày 05/10/2018 để phía Công ty có phương án kiểm tra, xác minh và xữ lý.

Trước ngày 05/10/2018, nếu bộ phận DVSBH vẫn chưa nhận được linh kiện lỗi Quý đại lý gửi trã thì số linh kiện này sẽ tự động chuyển thành công nợ chưa trã và tính bằng giá trị linh kiện mới.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý đại lý.

Trân trọng cảm ơn!