Tầm nhìn ( Vision )

“Everest Motor phấn đấu để trở thành nhà sản xuất xe chạy điện hàng đầu trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0”

Con người là yếu tố quyết định để chúng tôi có thể đạt được tầm nhìn của mình. Đội ngũ của Everest là những con người luôn lắng nghe, tích cực làm việc và thay đổi để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Sứ mệnh ( Mission )

Chúng tôi luôn nổ lực để tạo ra giá trị mới bằng tư duy chất lượng và tư duy công nghệ cao; dẫn lối bởi những tinh thần sáng tạo và hành động năng nổ, nhiệt huyết.

Giá trị cốt lõi ( Values )

  1. Duy trì chất lượng cao
  2. Hiệu quả nguồn nhân lực
  3. Luôn đặt uy tín lên hàng đầu